A proxección exterior da literatura galega e Carlos Casares: obstáculos e estratexias

Ano
2018
Tipo(s)
Autor(es)
Galanes Santos, Iolanda
Source
Boletín Galego de Literatura(53), 2018
Url(s)
http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/5032
http://dx.doi.org/10.15304/bgl.53.5032
BibTeX
BibTeX

A literatura galega afianzou a súa proxección exterior a través da intra e da extratradución, sobre todo desde a cooficialidade do idioma (1981). Unha peza importante neste proceso é o activismo intelectual, editorial e tradutolóxico de Carlos Casares. Neste artigo analizamos a proxección exterior da literatura galega desde o marco da Socioloxía da Tradución (Heilbron e Sapiro, 2002) conforme ao modelo de obstáculos e dificultades á tradución (Sapiro dir., 2012). A partir dos datos da Biblioteca da Tradución Galega (BITRAGA) e de documentación publicada e inédita de Casares, identificamos as dificultades de proxección dunha literatura minorizada, bosquexamos as regras de relación entre sistemas literarios na época partindo dunha posición subalterna e consignamos, de ser o caso, as súas estratexias para rebordar esas dificultades.